Rekonstrukce naučné stezka Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Jizersko-ještědský horský spolek
Registrační číslo: CZ.1.02/6.2.00/08.01671
Zahájení projektu: 1. 4. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předkládaný projekt spočívá v celkové rekonstrukci nejstarší a nejvíce navštěvované naučné stezky v Jizerských horách. Vedle turistů a návštěvníků přijíždějících do Jizerských hor individuálně by měla sloužit rovněž jako terénní výuková trasa pro školy v přírodě, studenty i učitele a další subjekty, zejména v rámci výukových programů nově otevřeného Střediska ekologické výchovy na Jizerce, provozovaného Společností pro Jizerské hory, o.p.s.
Rekonstrukce naučné stezky bude provedena v takovém rozsahu, aby jednak důstojně a moderním způsobem informovala tuzemské i zahraniční návštěvníky o přírodních zajímavostech, vývoji přírodního prostředí i historii této cenné a atraktivní části CHKO Jizerské hory, jednak aby trasa s obnovenými bezpečnostními prvky (schody, zábradlí, poválkové chodníky) umožňovala bezpečný pohyb návštěvníků a zároveň jejich nasměrování do zajímavé a upravené trasy. Tím budou výrazně omezena rizika spojená se živelným pohybem turistů v přírodně nejcennějších částechCHKO Jizerské hory (PR Bukovec, NPR Rašeliniště Jizerky).

Podstatná část projektu spočívá v práci v terénu při výměnách a opravách jednotlivých zařízení stezky. Projekt lze rozdělit do několika následujících částí:

A. Zhotovení a instalace zastavení
Naučná stezka má 13 zastavení, která budou obnovena, a další 3 budou nově přidána. Budou zpracovány texty, přeloženy do polštiny, vybrány fotografie a ilustrace a informační tabule graficky zpracovány. Texty budou zpracovávat odborníci na jednotlivá témata, hlavní důraz však bude kladen na srozumitelnost pro veřejnost a zaměření na tematiku ekosystémů vývoje, souvislostí péče o přírodu a krajinu s rozvojem. Graficky zpracované tabule budou vytištěny na fólii s UV rezistentní vrstvou a nalepeny na desky z materiálu Forex o rozměrech 875 x 875 mm. Zároveň budou vyrobeny dřevěné stojany se stříškou, každý na dvou sloupcích a kovových patkách, zapuštěných v zemi. Stojany s informačními tabulemi, překrytými ještě ochranným plexisklem, budourozmístěny v terénu.

B. Výměna a oprava zařízení pro usměrnění pohybu návštěvníků a jejich bezpečnost
Tato část projektu spočívá v následujících praktických opatřeních:
? výměna schodů na vrchol Bukovce (celkem 103 schodů), které budou zhotoveny zdubových fošen o tloušťce 5 cm a zajištěny kovovými tyčemi o průměru 16 mm.
? výroba a instalace nových povalových chodníků (2 chodníky na Bukovci, 2 chodníky v NPR Rašeliniště Jizerky a vyhlídková plošina na vrchovišti) o celkové délce 300 m, zhotovených z dubových fošen o tloušťce 5 cm, šířce 1 m, připevněných na trámech z dubového dřeva. Před instalací nových chodníků budou staré poválky odstraněny.
? výroba a instalace dřevěného zábradlí ve dvou úsecích NS na Bukovci a na vyhlídkové plošině na vrchovišti v NPR Rašeliniště Jizerky ze smrkové kulatiny o celkové délce cca 95 m.
? výroba a umístění dřevěných rozcestníků se stříškou na kovových patkách, umístěných na rozcestích v trase naučné stezky v místech křížení NS s turisticky značenými cestami.
? výroba a instalace pěti dřevěných laviček na místech vhodných k odpočinku.
? zhotovení dřevěných svodnic na podmáčeném úseku stezky mezi Safírovým potokem a Rašeliništěm Jizerky.
? nátěry a drobné opravy mostu pro pěší přes Jizerku vtrase NS.
? drobné terénní práce (úprava povrchu) v celé délce NS).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 467 913,43 Kč
Veřejné zdroje ČR: 82 572,00 Kč
Soukromé zdroje: 61 165,00 Kč
 
Celková částka: 611 650,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena