Intenzifikace sběru bioodpadu v obcích na Prostějovsku

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Jan Ruszó
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003611
Zahájení projektu: 20. 11. 2017
Ukončení projektu: 21. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektový záměr spočívá v nákupu sběrný nádob (pouze velkoobjemové kontejnery) na separaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu a mechanizace sloužící pro efektivní využití potenciálu těchto sběrných nádob.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 391 950,00 Kč
Národní soukromá částka: 775 050,00 Kč
 
Celková částka: 5 167 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena