Výměna oken a zateplení ZŠ a MŠ Dražovice

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Dražovice
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.00781
Zahájení projektu: 29. 7. 2008
Ukončení projektu: 8. 10. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V rámci projektu Úspory energií v MŠ a ZŠ v Dražovicích došlo k následujícím aktivitám:

Stávající obvodové zdivo objektu Mateřské školy v Dražovicích bylo zatepleno kontaktním zateplovacím systémem. Zateplení objektu bylo navrženo obkladem z polystyrenových desek tl. 100 mm lepených cementovým tmelem a zajištěných plastovými hmoždinkami. Ostění okenních a dveřních otvorů bylo provedeno obkladem z polystyrénových desek tl. 20 mm. Na obklad byla provedena stěrka z cementového tmele s vloženou síťovinou ze skelných vláken. Jako povrchová úprava byla navržena akrylátová zatřená probarvená omítka. Stávající střešní konstrukce byla zateplena pomocí polystyrenových desek EPS tl. 120 mm, které byly položeny na stávající konstrukci. Vrchní vrstva je z izolační fólie s PES výztuží ALKORPLAN 35176 a separační vrstva z geotextilie FILTEK 300.
Byla provedena výměna vnějších okenních a dveřních otvorů, navrženy byly plastové výrobky.
Zateplovacím materiálem se nesníží požární vlastnosti objektu. Zateplovací systém je z hlediska hořlavosti zařazen do stupně B - nesnadno hořlavý. Unikající osoby z objektu budou před případným odkapáváním, či odpadáváním hmot v případě ohrožení chráněny stávající stříškou nad vstupními dveřmi. Stříška nad vstupem nesmí být obložena zateplovacím systémem. Zateplení obvodových stěn vyhovuje požadavkům stanoveným v ČSN 73 0802 PBS - Nevýrobní objekty čl. 8.4.11.
Vnější parapety jsou z hliníkového plechu s povrchovou úpravou, vnitřní z plastových hmot.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 238 206,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 571 447,00 Kč
 
Celková částka: 3 809 654,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena