Odry - MŠ Čtyřlístek - oprava, zateplení a výměna oken

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Odry
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/07.00224
Zahájení projektu: 28. 5. 2008
Ukončení projektu: 30. 9. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obsahem předkládaného projektu "Odry - MŠ Čtyřlístek - oprava, zateplení a výměna oken" byla taková opatření, která povedou k realizaci úspor energie MŠ Čtyřlístek.
Jedná se o skupinu tří dvoupodlažních nepodsklepených budov mateřské školy a jeslí propojených spojovací chodbou. V současnosti sloužící pouze jako mateřská škola.
Posouzením výchozího stavu byl určen potenciál energetických úspor v oblasti hospodaření s energií v rámci energetického hospodářství předmětu auditu v minimální výši ve výši 553,2 GJ/rok, tj. 56,7 % z dnes vstupujícího množství energie a paliv. Převážná část energetických úspor byla tvořena zásahem do stavební kontstrukce (zateplení stěn, výměna oken a prosklední, atd.) a jsou investičně velmi náročné.
V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se město Odry, jako zřizovatel příspěvkové organizace MŠ Čtyřlístek, rozhodlo vyřešit stávající situaci realizací tohoto projektu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 160 361,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 910 651,00 Kč
 
Celková částka: 6 071 013,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena