Odpadové centrum Rýmařov

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Rýmařov
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00429
Zahájení projektu: 31. 10. 2008
Ukončení projektu: 29. 6. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt měl dvě části. První počítala s obměnou a dovybavením stávajícího sběrného dvora v Rýmařově kontejnery a nádobami. Druhá část počítala s vybudováním dalšího sběrného dvora na kraji města, které by mělo obsloužit svozovou oblast Rýmařovska. Další sběrný dvůr se v mikroregionu Rýmařovska nenachází.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 192 547,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 622 214,00 Kč
 
Celková částka: 10 814 762,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena