Rekultivace skládky Starý lom

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC DOLNÍ ROŽÍNKA
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00008
Zahájení projektu: 19. 8. 2008
Ukončení projektu: 29. 6. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Rekultivace staré skládky o rozměrech 90x55m, hloubce cca 8 m v obci Dolní Rožínka. Jednalo se o technickou a biologickou rekultivaci. Kapacita skládky po úroveň okolního terénu je cca 48 000 m3.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 387 080,51 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 480 072,00 Kč
 
Celková částka: 9 867 153,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena