Snížení energetické náročnosti bytového domu na ulici Švédská 668/33, Ostrava

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společenství vlastníků Švédská 668/33
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0009763
Zahájení projektu: 25. 4. 2018
Ukončení projektu: 30. 8. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Snížení energetické náročnosti bytového domu na ulici Švédská 668/33, Ostrava

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 805 570,12 Kč
Národní soukromá částka: 4 212 996,97 Kč
 
Celková částka: 6 018 567,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena