Zateplení bytového domu B. Němcové čp. 1516, Sokolov

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ 1516, 1517, SOKOLOV
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005747
Zahájení projektu: 20. 10. 2015
Ukončení projektu: 30. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu jsou stavební úpravy objektu bytového domu v ul. Boženy Němcové č.p. 1516 ve městě Sokolov, za účelem snížení energetické náročnosti objektu. Pro snížení energetické náročnosti objektu je navrženo zateplení veškerých obvodových stěn nad úrovní podlahy v 1NP až k úrovni střešní konstrukce, zateplení soklu obvodové stěny a zateplení balkónové konzoly.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 732 269,40 Kč
Národní soukromá částka: 1 708 628,60 Kč
 
Celková částka: 2 440 898,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena