Zateplení objektu mateřské školy

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Rohovládova Bělá
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.00956
Zahájení projektu: 1. 7. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obsahem realizace projektu bylo zateplení budovy mateřské školy v obci Rohovládova Bělá. Navrhovaná opatření měla za úkol výrazně snížit energetickou náročnost objektu, tak jak je navrženo v rámci energetického auditu a zároveň měla za úkol odstranit nebo minimalizovat vady, poruchy a nedostatky objektu zjištěné při stavebně technickém průzkumu (STP).
Obsahem projektu byla realizace 3 hlavních aktivit:
1) Zateplení obvodového pláště,
2) Zateplení střešního pláště,
3) Výměna výplní otvorů ve fasádě objektu.
Konkrétní popisy technických řešení jednotlivých aktivit jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je přílohou této žádosti.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 455 865,05 Kč
Veřejné zdroje ČR: 433 387,00 Kč
 
Celková částka: 2 889 252,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena