ČOV a kanalizace pro obce Pavlov a Milovice - II. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Dobrovolný svazek obcí pro výst. společ. ČOV a kanal. v obcích Pavlov a Milovice
Registrační číslo: CZ.1.02/1.1.00/07.00186
Zahájení projektu: 15. 1. 2008
Ukončení projektu: 26. 10. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řeší odkanalizování splaškových odpadních vod v obcích Pavlov a Milovice (ležících v CHKO Pálava v oblasti Novomlýnských nádrží) v okrese Břeclav a jejich následné odvedení a čistění na společné ČOV v obci Pavlov (vybudované v rámci I. etapy).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 74 466 674,23 Kč
Veřejné zdroje ČR: 13 141 177,00 Kč
 
Celková částka: 87 607 851,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena