ECOSTART s.r.o. - svoz tříděných složek odpadu

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: ECOSTART s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003108
Zahájení projektu: 22. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci projektu bude pořízeno 24 kusů velkoobjemových kontejnerů a nakladač, který umožní nakládku tříděných odpadů. Projekt se zaměřuje na zlepšení systému odděleného sběru v Pardubickém kraji především v okresech Pardubice a Chrudim. Zajištění využití svezených odpadů bude realizována na oblastních recyklačních linkách. Tedy odpad bude předán k materiálovému využití. Dle našich zkušeností bude odpad z 99 % materiálově využit.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 142 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 907 500,00 Kč
 
Celková částka: 6 050 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena