Obnova historických alejí a rondelů v barokní zahradě v Miloticích

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Národní památkový ústav
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.01906
Zahájení projektu: 16. 2. 2009
Ukončení projektu: 15. 12. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V autenticky dochované barokní zahradě došlo v první etapě realizace projektu k odstranění stávající stromové vegetace, která se nachází v havarijním stavu a ohrožuje návštěvnický provoz areálu. V druhé, bezprostředně navazující etapě projektu byla obnovena původní struktura alejí a rondelů (výsadba nové stromové vegetace dle původního rozvržení a druhové skladby).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 645 454,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 643 315,00 Kč
 
Celková částka: 4 288 770,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena