Doplnění systému pro separaci a svoz komunálního odpadu v Chotěboři

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007845
Zahájení projektu: 12. 12. 2018
Ukončení projektu: 31. 10. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je zlepšení stávajícího systému nakládání s využitelnými složkami odpadů, a to prostřednictvím pořízení velkoobjemových kontejnerů a svozových prostředků pro Technickou a lesní správu Chotěboř. Cílem projektu je navýšit míru třídění odpadu a rovněž celkovou kvalitu systému odděleného sběru a svozu odpadu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 215 868,25 Kč
Národní soukromá částka: 3 647 604,75 Kč
 
Celková částka: 4 863 473,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena