Lokální biocentrum LBC 3a U stadionu a biokoridor K3 v Židlochovicích

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Židlochovice
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/08.02963
Zahájení projektu: 7. 9. 2009
Ukončení projektu: 16. 6. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řeší založení části biokoridoru a biocentra lužního charakteru v nivě řeky Svratky. Řešené území o celkové
rozloze 1,87 ha se po zrealizování projektu stane součástí regionálního biokoridoru Svratky. Nově se založí luční a dřevinné porosty.
Cílem projektu je zvýšení biodiverzity krajiny, zvýšení počtu a plochy prvků ÚSES, zkvalitnění kostry ekologické stability krajiny a poskytnutí vhodných podmínek pro rozvoj společenstev ekosystému lužního lesa.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 661 193,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 116 680,00 Kč
 
Celková částka: 777 874,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena