Optimalizace vodního režimu systému vodních kanálů v jižní části Kančí obory

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Lesy České republiky, s.p.
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/10.09501
Zahájení projektu: 23. 6. 2011
Ukončení projektu: 28. 2. 2013
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory je optimalizace vodního režimu vodních kanálů v lužních lesích v lokalitě Kančí obora v k.ú Poštorná, Břeclav, Charvátská Nová Ves a Lednice. V rámci realizace akce bude provedena výstavba vodohospodářských objektů typu vodních stavítek a stavítek s propustmi, odstranění dnových sedimentů vybraných kanálů a výstavba mokřadů na 8 vybraných lokalitách.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 245 642,21 Kč
Veřejné zdroje ČR: 118 191,00 Kč
 
Celková částka: 2 363 833,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena