Výstavba sběrného dvora odpadů města Nepomuk

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Nepomuk
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00396
Zahájení projektu: 26. 6. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu byla výstavba sběrného dvora odpadů ve městě Nepomuk, ve kterém zařízení tohoto typu pro ukládání odpadů především od obyvatel chybělo. Město Nepomuk je obcí s rozšířenou působností státní správy, přirozené spádové centrum venkovského osíldení pro řadu menších okolních obcí. Město má velmi intenzivní zájem pro své obyvatele a obyvatele okolních spádových obcí realizovat moderní zařízení pro oddělené shromažďování odpadů z komunální sféry.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 702 766,58 Kč
Veřejné zdroje ČR: 829 899,00 Kč
 
Celková částka: 5 532 666,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena