Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje a současné snížení energetické spotřeby v budově TJ Sokol Ježkovice

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Ježkovice
Registrační číslo: CZ.1.02/2.1.00/07.00309
Zahájení projektu: 26. 9. 2008
Ukončení projektu: 28. 12. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu je oprava stávající budovy TJ Sokol v Ježkovicích. Opraveny budou stavební části, budova bude zateplena,
vymění se výplně venkovních otvorů a vybuduje se nové ústřední vytápění.

Cílem projektu je vytvoření podmínek, které zajistí technicky celoroční provoz budovy TJ Sokol Ježkovice, čímž je míněno nízkoenergetické vytápění v zimních měsících s energetickou úsporou.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 491 547,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 439 684,00 Kč
 
Celková částka: 2 931 232,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena