Revitalizace rybníka na p.p.č. 249/3 a 249/4, k.ú.Vílanec

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC VÍLANEC
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.00912
Zahájení projektu: 22. 9. 2008
Ukončení projektu: 24. 2. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Záměr řešil odbahnění stávajícího rybníka, který byl zanesen sedimenty z přilehlého povodí, rozsah odbahnění byl navržen na využití stávající vodní plochy a dosažení původní nivelety dna. Pro manipulaci s hladinou a obsahem vody byl navržen nový výpustný objekt s výustním potrubím PVC DN 300 mm. Pro bezpečnost nádrže byl vybudován bezpečnostní přeliv, který u stávajícího rybníka nebyl. Zátopa řeší ve zhlaví rybníka vznik litorální zóny s přechodem na infiltrační pásmo rybníka.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 854 162,71 Kč
Veřejné zdroje ČR: 150 733,00 Kč
 
Celková částka: 1 004 896,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena