Úspory energií v mateřských školách v Humpolci

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Humpolec
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/07.00412
Zahájení projektu: 25. 7. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V projektu se jednalo o úspory energií ve dvou mateřských školách v Humpolci. Jednalo se o Mateřskou školu Smetanova a Mateřská škola Na Rybníčku.
Vzhledem k tomu, že mateřské školy byly postaveny na rozhraní sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, neodpovídají stavební konstrukce požadavkům současných norem.
V rámci projektu bylo řešeno komplexní zateplení objektů, včetně instalace řízeného větrání s rekuperací vzduchu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 120 642,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 256 583,00 Kč
 
Celková částka: 8 377 225,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena