Zajištění energetických úspor objektu Základní školy generála Pattona

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Dýšina
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/07.00123
Zahájení projektu: 27. 6. 2008
Ukončení projektu: 20. 10. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V rámci projektu bylo řešeno zateplení obvodového pláště (zateplení všech obvodových vnějších stěn kontaktním zateplovacím systémem), zateplení stropu posledního podlaží (zateplení podlahy v podkroví minerální vlnou), výměna výplní otvorů (vyměněna budou všechna okna a venkovní dveře) a zateplení soklu a oprava okapového chodníčku (zateplení bylo provedeno extrudovaným polystyrenem, bude provedeno položení nového okapového chodníčku z betonové dlažby).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 717 911,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 479 631,00 Kč
 
Celková částka: 3 197 543,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena