Doplnění systému odděleného sběru odpadů ve Zdicích

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Zdice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000640
Zahájení projektu: 23. 11. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu s názvem "Doplnění systému odděleného sběru odpadů ve Zdicích", (dále jen "projekt") je rozšíření systému separace odpadů a podpora odděleného sběru odpadů a systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů ve městě Zdice. Za tímto účelem budou pořízeny plastové nádoby na bioodpad, velkoobjemové kontejnery (4 m3 a 10 m3), štěpkovač a nádoby na separovaný odpad.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 013 031,36 Kč
Veřejné zdroje ČR: 178 770,24 Kč
 
Celková částka: 1 191 802,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena