Tlaková splašková kanalizace a ČOV Žulová

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Žulová
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001281
Zahájení projektu: 5. 5. 2017
Ukončení projektu: 14. 7. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

ČOV spolu s tlakovou kanalizací schopnou samočištění představuje ideální úsporné řešení pro menší obce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 49 206 393,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 683 481,25 Kč
 
Celková částka: 77 186 500,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena