NATURA 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 1. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Jihomoravský kraj
Registrační číslo: CZ.1.02/6.1.00/08.00706
Zahájení projektu: 6. 3. 2008
Ukončení projektu: 16. 10. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Realizace průzkumů území, která mají být vyhlášena jako evropsky významné lokality v soustavě Natura 2000, a tvorba návrhů plánů péče pro vybraná území.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 622 445,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 286 314,00 Kč
 
Celková částka: 1 908 760,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena