Rekonstrukce retenční nádrže U Ručiček

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Lesy České republiky, s.p.
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.00860
Zahájení projektu: 25. 8. 2008
Ukončení projektu: 16. 1. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Retenční nádrž je významným krajinným prvkem, plní funkci krajinotvornou, retenční a funkci biotopu pro vodní a na vodu vázané organismy. Jedná se o průtočnou nádrž, její zatopená plocha při normální hladině bude po rekonstrukci činit 0,35 ha a retenční prostor 2156m3. Vypouštění bude přes požerák a ochranu před velkými průtoky bude zajišťovat bezpečnostní přeliv.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 929 417,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 164 014,00 Kč
 
Celková částka: 1 093 431,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena