Domácí kompostéry - Oloví

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Oloví
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003700
Zahájení projektu: 1. 3. 2018
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení 1 ks kontejneru na textil a 136 ks kompostérů. Občanům Oloví, kteří prokáží vážný zájem a budou souhlasit se závazkem spravovat a udržovat předmět podpory po celou dobu udržitelnosti projektu, budou poskytnuty kompostéry, které budou sloužit pro separaci biologicky rozložitelného odpadu, který lidé vytváří. V rámci projektu bude také pořízen sběrný kontejner na textil. Kontejner bude sloužit občanům města Oloví k odložení nepotřebného textilního materiálu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 599 615,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 105 814,50 Kč
 
Celková částka: 705 430,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena