Analýza rizika lokality Tiskárna textilu ve Frýdlantě v Čechách

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: SLEZAN HOLDING a.s.
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/15_007/0000810
Zahájení projektu: 18. 7. 2016
Ukončení projektu: 26. 10. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na provedení a vyhodnocení podrobného průzkumu horninového prostředí a následné zpracování analýzy rizika. Součástí projektu je návrh dalšího postupu tak, aby došlo k eliminaci identifikovaných rizik a odstranění ekologické zátěže. Projekt bude realizován v lokalitě bývalé tiskárny textilu ve Frýdlantě v Čechách, jejíž činnost byla zahájena již v 80. letech 19. století. Po celou dobu existence zde probíhaly především činnosti spojené s potiskem a barvením látek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 948 047,50 Kč
Národní soukromá částka: 167 302,50 Kč
 
Celková částka: 1 115 350,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena