Protipovodňová ochrana obce Žiželice

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Žiželice
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_045/0004609
Zahájení projektu: 23. 11. 2017
Ukončení projektu: 8. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem zpracované dokumentace byl návrh protipovodňových opatření pro část obce Žiželice zvanou Ostrov. Snížení povodňového rizika bylo dosaženo obnovením mlýnského náhonu. Charakter navrženého koryta byl přírodě blízký. Realizací opatření bylo zároveň zajištěno migrační zprůchodnění toků Cidlina a Mlýnská Cidlina.

Na tento projekt se můžete podívat ve videu, kde se dozvíte, jak nám evropské fondy pomáhají lépe hospodařit s vodou:

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 687 886,56 Kč
Veřejné zdroje ČR: 827 274,11 Kč
 
Celková částka: 5 515 161,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena