Integrovaný systém nakládání s odpady Města Letohrad a jeho okolí, I.etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Letohrad
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00507
Zahájení projektu: 22. 4. 2009
Ukončení projektu: 24. 8. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu byla výstavba plochy pro kompostování bioodpadu a sběrného dvora odpadů Orlice (v katastrálním území Orlice). Realizované aktivity v rámci výstavby plochy pro kompostování bioodpadu zahrnovaly: výstavbu skladu nářadí (mobilní buňka), WC pro zaměstnance (mobilní sanitární kabina), výrobní živičná plocha, štěrková plocha pro skladování větví, přístupová komunikace a akumulační jímka. Realizované aktivity v rámci výstavby sběrného dvoru zahrnovaly: výstavbu manipulační rampy a plochy, zastřešení pro kontejnerové stání, WC pro zaměstnance (mobilní chemický záchod včetně tekoucí vody z rezervoáru na vodu, mobilní kancelářská buňka (jako stanoviště obsluhy) a pojezdová plocha.
Další aktivitou v rámci tohoto projektu bylo pořízení vhodného vybavení, a to jak pro kompostovací plochu, tak pro sběrný dvůr. Konkrétně se jednalo o toto vybavení: rypadlo (nakladač), nosič kontejnerů 6t s rukou, výklopné zařízení s lisem, 4x kontejner, 2 x drtič dřevní hmoty, štěpkovač.
V rámci připravovaného projektu se jednalo o první etapu Integrovaného systému nakládání s odpady.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 710 767,77 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 066 605,00 Kč
 
Celková částka: 13 777 373,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena