Zateplení budovy tělocvičny a spojovacího traktu ZŠ Purkyňova ve Frýdlantu

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO FRÝDLANT
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/07.00568
Zahájení projektu: 8. 7. 2008
Ukončení projektu: 18. 9. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obsahem projektu bylo zateplení budovy tělocvičny a spojovacího traktu s budovou ZŠ, která již byla v minulosti zateplena. Aktivitami, které bylo nutno provést, aby byl splněn cíl projektu dle doporučení energetického auditu, je zateplení obvodových plášťů budovy - izolace - fasádní polystyren 120 mm, zateplení podkrovního pláště budovy - aplikace rozdružené minerální vlny foukáním do skladby stávající dvouplášťové střechy cca 40 cm tepelné izolace, výměna všech otvorových výplní za tepelně izolační v plastových rámech. V důsledku realizace výše uvedených opatření došlo ke snížení ročních výdajů na energie spojené s vytápěním budovy v hodnotě 120.327 Kč/rok, což odpovídá úspoře energie 387,13 GJ/rok (zdroj: energetický audit). Nedílnou součástí projektu bylo rovněž realizace výběrového řízení na dodavatele investiční stavební části a publicita projektu směrem k široké veřejnosti.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 534 900,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 623 805,00 Kč
 
Celková částka: 4 158 706,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena