Revitalizace toku v lokalitě Jiřičky

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO UHERSKÝ BROD
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01813
Zahájení projektu: 3. 9. 2008
Ukončení projektu: 15. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obsahem projektu byly terénní úpravy za účelem vytvoření mokřadu v údolní nivě vodního toku, jehož vzhled i charakter bude odpovídat místním přírodním podmínkám, přirozenému a přírodě blízkému stavu. Součástí projektu byla výsadba doprovodné zeleně, která spolu s mokřadem vytvoří plochu pro život mnoha druhů rostlin a živočichů, kteří z dané lokality díky nevhodným zásahům do vodního toku a intenzifikací zemědělství vymizeli.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 934 535,05 Kč
Veřejné zdroje ČR: 164 917,00 Kč
 
Celková částka: 1 099 452,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena