Biocentrum s vodní plochou a obnova náhonu Pachrova mlýna

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Zdeněk Zavřel
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_093/0007994
Zahájení projektu: 25. 1. 2019
Ukončení projektu: 23. 9. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Vedle obnovy mlýnského náhonu podpořil projekt také vznik mokřadů a tůní. 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 922 464,00 Kč
 
Celková částka: 1 922 464,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena