Vícenice - kanalizace

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: VODOVODY A KANALIZACE
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007214
Zahájení projektu: 1. 4. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Výstavba nové splaškové kanalizace v obci Vícenice, okres Třebíč.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 925 811,16 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 281 025,51 Kč
 
Celková částka: 20 275 782,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena