Centrum environmentální výchovy - Hanácký statek

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Zoopark, Vyškov
Registrační číslo: CZ.1.02/7.1.00/09.03766
Zahájení projektu: 19. 7. 2010
Ukončení projektu: 16. 6. 2011
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Záměrem žadatele bylo vybudování střediska environmentální výchovy a informačního centra organicky propojeného s jeho hlavní aktivitou (provozování zoologické zahrady). Centrum slouží také jako environmentální poradna.
Aktivity centra jsou zaměřeny na široké spektrum cílových skupin a to z důvodu kombinace rozsahu samotného centra (replika hanáckého statku, rekonstrukce stávajícího objektu stodoly a novostavby) a jeho propojení na stávající aktivity žadatele (zoologická zahrada a Dinopark).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 33 286 011,89 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 874 001,00 Kč
 
Celková částka: 39 160 013,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena