KOUTEX

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: KOUTECKÝ s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02329
Zahájení projektu: 30. 6. 2009
Ukončení projektu: 21. 12. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Sběr textilního odpadu (složky KO) rozmístěním sběrných nádob určených pouze na textil v rámci Ústeckého kraje. Takto získaný textilní odpad je využit jako druhotná surovina k dalšímu použití - využití při výrobě čisticích hadrů.  

Cíle projektu - Cílem je zvýšení využitelnosti odpadů odděleným sběrem textilního odpadu - upřednostněním recyklace, zkvalitnění nakládání s odpady, snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 558 209,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 627 919,00 Kč
Soukromé zdroje: 465 125,00 Kč
 
Celková částka: 4 651 253,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena