Revitalizace - zateplení bytového objektu Na Obci čp. 843, Jaroměř

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společenství pro dům Na Obci 843 v Jaroměři
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002126
Zahájení projektu: 1. 2. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem revitalizace bytového domu je zateplení obvodového pláště objektu, zateplení střechy, výměna části oken a oprava lodžií, tak aby došlo ke snížení energetické náročnosti objektu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 333 313,60 Kč
Národní soukromá částka: 3 499 970,40 Kč
 
Celková částka: 5 833 284,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena