Obnova pramenišť a propojovacího potrubí Starý a Nový Ždánov

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Kašperské Hory
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004707
Zahájení projektu: 14. 5. 2018
Ukončení projektu: 23. 8. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci projektu bude provedena obnova pramenišť Města Kašperské Hory (úprava odkyselovací stanice a vodojemu a obnova pramenišť Starý a Nový Ždánov) včetně výstavby nového přívodního vodovodního řadu z prameniště Nový Ždánov do blízkosti vodojemu Kašperské Hory. (Hydrogeologický návrh rekonstrukce, ČEVAK, 2015)

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 341 843,14 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 472 089,97 Kč
 
Celková částka: 13 085 244,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena