Mokřady Kozmické ptačí louky - II.etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: ZO ČSOP Ochránce
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0005014
Zahájení projektu: 7. 11. 2017
Ukončení projektu: 27. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obnova tůní pomohla zadržet vodu v krajině a dala vzniknout mokřadním biotopům pro ptactvo i obojživelníky.

Projekt řeší obnovu vodního režimu a zadržení vody v krajině. Bylo zde vytvořeno několik skupin vodních tůní v okolí toku Přehyně. Jedná se o navazující stavbu "Obnova tůní a revitalizace mokřadu Kozmické louky" jako II. etapu stavby. Obě opatření jsou vzájemně provázaná. Vznikli zde vzácné mokřadní ekosystémy a významné biotopy pro hnízdící a migrující ptactvo, obojživelníky a další živočichy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 558 670,99 Kč
 
Celková částka: 7 558 671,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena