D1 Modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek (2. fáze)

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Registrační číslo: CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000013
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Hvězdonice - Ostředek (km 29,500 - 34,140) v délce 4,640 km.. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 494 823 866,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 87 321 858,75 Kč
 
Celková částka: 588 858 715,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena