Modernizace silnice II/315 Lanškroun - Tatenice

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/01.00009
Zahájení projektu: 1. 7. 2008
Ukončení projektu: 29. 10. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Modernizace silnice II/315 v úseku Lanškroun – Tatenice v Pardubickém kraji přispěla ke zlepšení dopravní dostupnosti transevropské a páteřní silniční sítě a oblasti regionu v blízkosti modernizované silnice. Téměř desetikilometrový úsek získal během rekonstrukce nový živičný povrch, polorozpadlé mosty se dočkaly sanace. Komunikace byla v celé své délce kvůli vyšší bezpečnosti rozšířena na sedm a půl metru a v Tatenici zhotovitel v rámci projektu postavil podél Hraničního potoka nábřežní zdi se železobetonovou kostrou a obložením z lomového kamene

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 177 650 368,51 Kč
Veřejné zdroje ČR: 31 350 064,00 Kč
 
Celková částka: 209 000 433,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena