Cyklistická stezka Litovel - Červenka - Uničov, k.ú. Červenka

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Červenka
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0011343
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2020
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je vybudování nové cyklostezky v obci Červenka. Obcí prochází silnice II/449, která je silně zatížená automobilovou dopravou, denně zde projede na 5 830 automobilů. Obec proto rozhodla vybudovat novou cyklostezku, která odvede cyklisty z této rušné komunikace, aby obyvatelé cestující za prací a službami se mohli bezpečněji přepravovat do okolních města Litovel a Uničov. Stezka je budována za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy a zvýšení podílu udržitelné dopravy v regionu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 25 500 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 500 000,00 Kč
 
Celková částka: 30 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena