Most ev.č. 15532-1 Roudné

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Jihočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.14/1.1.00/02.00147
Zahájení projektu: 14. 3. 2008
Ukončení projektu: 16. 10. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt předpokládá výstavbu nového jednopolového mostu, kde hlavní nosnou konstrukci budou tvořit dva ocelové síťové oblouky se šikmými závěsy. Založení mostu bude provedeno hlubinné na vrtaných železobetonových pilotách průměru 1,2 m, dále následují masivní opěry opět ze železobetonu s kotveným kamenným obkladem. Opěry jsou tvořeny základovou patkou spojující piloty, dříkem s úložným prahem a závěrnou zídkou. Na obou stranách mostu jsou osazeny betonové monolitické římsy, nad kterými je navrženo ocelové zábradlí navazující na zábradlí chodníku na předpolích. Oddělení pěších na chodnících mostu od dopravy po komunikaci zajišťují ocelové oblouky nosné konstrukce mostu. Celková délka mostu je 48,20 m, šířka mostu je 12,10 m. Vozovka na mostu je navržena v katerorii S 7,5/50, šířka chodníku je 1,25 m. Na obou stranách mostu dojde k rekonstrukci přilehlých částí silnice III/15532 v celkové délce 210 metrů, celková délka rekonstruované silnice činí 0,25820 km

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 63 848 189,73 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 267 326,00 Kč
 
Celková částka: 75 115 516,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena