Přestupní terminál Třinec - část nádražní budovy

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: České dráhy, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.10/1.3.00/10.01424
Zahájení projektu: 1. 7. 2013
Ukončení projektu: 31. 5. 2016
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Současné vlakové nádraží Třinec neodpovídá potřebám cestujících, dopravců a zároveň tento významný dopravní uzel tvoří velmi nereprezentativní vstup návštěvníků do města Třince. Vlastníci výpravní budovy a přednádražního prostoru (České dráhy, a.s. a město Třinec) se rozhodli tento stav vyřešit komplexní přestavbou celého prostoru nádraží. Předmětem projektu je rekonstrukce nádražní budovy se zajištěním doplňkových služeb a celková revitalizace přednádražního prostoru s vybudováním krytých nástupišť, nového parkoviště, odpočinkovou zónou se zelení, upravenými zpevněnými plochami a novým mobiliářem. Výsledkem projektu bude moderní přestupní terminál na významném regionálním i mezinárodním dopravním uzlu v Třinci. Projekt bude realizován na základě partnerství a koordinovaného postupu mezi ČD a městem Třinec, kteří jsou zároveň také žadateli každý své části projektu (ČD - výpravní budova a město Třinec - přednádražní prostor).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 812 381,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 17 718 572,00 Kč
 
Celková částka: 29 530 953,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena