Modernizace přestupního terminálu v Kolíně

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Kolín
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858
Zahájení projektu: 13. 5. 2016
Ukončení projektu: 28. 12. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizace přestupního terminálu v Kolíně, ze kterého odjíždí spoje regionální a městské autobusové dopravy a železniční dopravy. Projekt zahrnuje realizaci vybudování parkovacích stání K + R v přímé vazbě na přestupní terminál.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 42 312 265,57 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 466 870,40 Kč
 
Celková částka: 49 779 136,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena