Cyklostezka Kyšice- Unhošť pro pěší a cyklisty

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Obec Kyšice
Registrační číslo: CZ.1.15/1.2.00/20.00404
Zahájení projektu: 9. 9. 2009
Ukončení projektu: 18. 12. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Obousměrná stezka vedená v přidruženém prostoru silnice III. třídy bude od komunikace
oddělena zeleným pásem a odvodňovacím zařízením o šířce 135 cm. Intenzita cyklistů a
chodců průměrně 20 max. 50 za hodinu limituje šířkové uspořádání 1,75 m. Délka stezky
bude 700 m a cca 95 m stezky po lávce přes potok.
Účelem stavby je zajištění bezpečnosti cyklistů a chodců na frekventované silnice, usnadnění
cesty do školy, k lékařskému ošetření, na úřady a rozvíjení pěší a cyklo turistiky.
Projekt je určen pro obyvatele Kyšic,Unhoště a také pro procházející a projíždějící turisty.
Stavbu bude realizovat obec Kyšice.
Projekt chceme realizovat z dotačních prostředků se spoluúčastí obce.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 325 860,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 939 856,00 Kč
 
Celková částka: 6 265 717,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena