Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Žďár nad Sázavou
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006234
Zahájení projektu: 27. 3. 2019
Ukončení projektu: 4. 6. 2021
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Rozvoj cyklodopravy ve městech je v současnosti velkým trendem. Tato forma dopravy s sebou přináší řadu výhod od zlepšení ovzduší až po uvolnění parkovacích míst v centrech měst. Není proto divu, že se ji rozhodli podporovat i ve Žďáru nad Sázavou. V rámci projektu podpořeného z evropských fondů došlo k realizaci řady opatření, která řeší napojení cyklostezek na železniční a autobusové nádraží a další významné body ve městě. Obyvatelé tak mohou pohodlně využívat cyklodopravu napříč celým městem.
 
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 265 380,28 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 517 420,06 Kč
 
Celková částka: 16 782 800,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena