II/304 hranice okresů TU - RK, část 1

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Královéhradecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/07.00431
Zahájení projektu: 15. 4. 2009
Ukončení projektu: 11. 11. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt zlepšil technické parametry komunikace II/304 včetně souvisejících objektů. Při rekonstrukci komunikace došlo k výměně a zlepšení technických parametrů částí pozemní komunikace s již ukončenou životností. Vyměnily a recyklovaly se svrchní vrstvy vozovky, zvýšila se únosnost a zesílila konstrukce vozovky, obnovilo se odvodnění komunikace, a to výstavbou nových objektů nahrazující stávající objekty s ukončenou životností. Stavba přesáhla hranice okresů Turnov - Náchod a také Rychnov nad Kněžnou.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 87 587 767,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 15 456 664,00 Kč
 
Celková částka: 103 044 432,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena