Stroje a zařízení I.

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Letiště Ostrava, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.10/1.2.00/01.00216
Zahájení projektu: 15. 7. 2008
Ukončení projektu: 26. 2. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt Stroje a zařízení I. řeší historický vnitřní dluh Letiště Leoše Janáčka Ostrava - předchozí majitelé značně omezili přísun investic.
Rozvojovým plánem letiště je dán cíl zvýšení počtu pasažérů a přepraveného nákladu na úroveň 1,5 mil. osob a 10 tis. tun nákladu v roce 2015.
Základním krokem pro dosažení těchto rozvojových cílů letiště je zvýšení jeho kategorizace a tím umožnění příjmu větších letadel. To však vyžaduje podle předpisů rovněž investice do bezpečnostní techniky (ostraha, hasiči).
Některé investice jsou vyvolány novými požadavky v souladu s přistoupením ČR do Schengenského prostoru.
Cílem projektu je nákup a zprovoznění potřebné techniky pro ostrahu a Hasičský záchranný sbor letiště.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 61 339 797,78 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 824 670,00 Kč
 
Celková částka: 72 164 468,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena