Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Havířov
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006209
Zahájení projektu: 29. 8. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt "Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada, úsek 17. listopadu - lesopark" reaguje na potřebu podpory bezpečné a udržitelné dopravy obyvatel do zaměstnání, škol a za službami. Nově budovaná cyklostezka je řešena formou rekonstrukce chodníků na cyklostezku s odděleným pruhem pro cyklisty a pro chodce. Budovaný úsek cyklostezky navazuje na propojení městských částí sítí cyklostezek, což zvýší dostupnost důležitých dopravních uzlů ve městě a bezpečnost cyklistů a chodců na komunikacích.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 762 719,51 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 958 126,98 Kč
 
Celková částka: 19 720 846,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena