Bezbariérové zastávky na trase Hranice-Drahotuše-Slavíč

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Město Hranice
Registrační číslo: CZ.1.12/1.2.00/03.00323
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt Bezbariérové zastávky na trase Hranice-Drahotuše-Slavíč je veřejně prospěšným projektem, který je zaměřen na rozvoj veřejné dopravy ve městě Hranicích. Jeho cílem je zatraktivnit, zefektivnit a modernizovat veřejnou dopravu, odstranit bariéry a zvýšit mobilitu všech občanů a návštěvníků města Hranic. Projekt negeneruje příjmy v žádné z jeho fází.
Prostřednictvím realizace projektu dojde ke:
- zkvalitnění služeb veřejné dopravy a jejímu zpřístupnění občanům s omezenou schopností pohybua orientace
- zatraktivnění veřejné dopravy
- zefektivnění veřejné dopravy
- modernizaci veřejné dopravy
- zlepšení životního prostředí
Současný stav řešených zastávek je nevyhovující jak po stránce estetické, ale i z hlediska nástdníkové části, která u všech řešených zastávek není v souladu s vyhl. 369/2001 Sb. a ČSN 736425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 133 729,21 Kč
Veřejné zdroje ČR: 277 610,00 Kč
 
Celková částka: 1 411 339,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena