II/262 Dolní Libchava most 262-006

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/07.00443
Zahájení projektu: 1. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

V Dolní Libchavě se zrekonstruoval most včetně silnice (II/262a), jež tvoří dopravní spojení mezi Českou Lípou a Děčínem a je tedy významnou spojnicí Libereckého a Ústeckého kraje. Modernizace vyřešila velmi špatný technický stav mostu a zvýšila kapacitu komunikace. Dále se v rámci rekonstrukce zúžilo koryto řeky, provedly nové opěry a upravily regulační zdi toku.  

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 670 709,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 471 300,00 Kč
 
Celková částka: 23 142 010,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena